Om Stiftelsen

Tage Erlander var Sveriges statsminister 1946-1969.

Han gick bort i juni 1985. Under senhösten 1985 bildades Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik efter ett upprop signerat av Riksdagens dåvarande talman, Ingemund Bengtsson, samt företrädare för vetenskap och teknik. Syftet var att hedra minnet av Tage Erlander och hans insatser för utbildningen och forskningen i Sverige.

Stiftelsens ändamål är att i Tage Erlanders anda stödja svensk naturvetenskaplig och teknisk forskning. 

År 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik.

”Tage Erlander kunde inte nog understryka den betydelse utbildning och forskning har för Sverige och för utvecklingen i vårt land. Med övertygelse och insikt tog han sig an dessa frågor - först som ecklesiastikminister med ansvar för forskning och utbildning, sedan som statsminister. 

Hans engagemang var stort, hans initiativ var många.  Några av de områden han särskilt intresserade sig för var att stärka våra universitet och högskolor, att värna om forskningens villkor samt att samla företrädare för olika vetenskapliga discipliner till ett ständigt åsiktsutbyte om teknikens och naturvetenskapens situation och utveckling. Han skapade forskningsberedningen och var dess ordförande i många år.

Genom att bilda Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik vill vi hedra hans minne och hans insatser för utbildningen och forskningen i Sverige.”

Så står det i det upprop som gick ut i början av 1986 för att samla in medel till fonden. 

Ungefär ett år senare hade fonden genom gåvor från företag, institutioner och enskilda på allt från 25 till 100 000 kronor  ett kapital på 1,5 miljoner kronor. De följande åren ägnades främst åt att undersöka fondens verksamhetsområde och genom förnyade upprop öka den summan. 

Bland de många donationerna finns privatpersoner, organisationer och företag. De större bidragen skänktes från företag som SAAB, SE-banken och ASTRA. En mängd mindre bidrag kom från fackföreningar och Konsumföreningar. Många privatpersoner skänkte också belopp från 25 kr till 5000 kronor. 

Ingemund Bengtsson, riksdagens talman, var fondens första ordförande och efterträddes 1998 av Sven Erlander,  Tage Erlanders äldsta son, professor i optimeringslära och rektor för Linköpings universitet. Sedan 2016 är Gunnel Erlander,  barnbarn till Tage Erlander, fondens ordförande.

Uppropet 1986

Copyright © Stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik