Välkommen till Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik

Tage Erlander (1901-1985) var Sveriges statsminister under 23 år, 1946-1969. Hans intresse för naturvetenskap, teknik och forskning var stort. Han studerade bland annat fysik och kemi i Lund och var Matematiska föreningens första ordförande.


Efter hans bortgång i juni 1985 bildades under senhösten 1985 Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik, för att hedra minnet av Tage Erlander och hans insatser för utbildningen och forskningen i Sverige. Fondens stiftare är LO, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapsakademien, Socialdemokraterna, Svenskt Näringsliv, och familjen Erlander.


Stiftelsens ändamål är att i Tage Erlanders anda stödja svensk naturvetenskaplig och teknisk forskning. 

Tage Erlandersymposium


Ett Tage Erlandersymposium genomfördes i samarbete med Lunds Universitet och Ingenjörsvetenskapsakademien 24 april 2019. Ladda ned programmet i PDF-format (295 kB, nytt fönster).


Mer information om symposiet finns hos Lunds universitet.

Copyright © Stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik