Mer information


Utlysingen för 2021 års gästprofessur är öppen till 18 februari 2020. Läs mer här.

För mer information om Tage Erlanders gästprofessur, besök Vetenskapsrådets hemsida:

Tage Erlanders gästprofessur

Tage Erlanders gästprofessur inrättades av regeringen 1981, för att hedra Tage Erlander på hans 80-årsdag.

Sedan 1992 bidrar Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik, via Vetenskapsrådet, med medel för finansiering av en ung forskare (doktorand eller postdok) som kan knytas till gästprofessuren.

Copyright © Stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik