Ta kontakt med stiftelsen

 
 
 
 

ORGANISATIONSNUMMER

802012-2902


STIFTELSENUMMER

1002727


PLUSGIRO

892709-7

Personuppgiftshantering


Stiftelsen hanterar personuppgifter för att kunna genomföra stiftarnas intentioner och rapportera till myndigheter. Personuppgifterna som hanteras av stiftelsen är vanligen namn, adress, e-post, telefon och personnummer.

Hantering av personuppgifter som rör sökande och mottagare av Tage Erlanders pris  samt Tage Erlanders gästprofessur sker hos de som har hand om att utse mottagare; Kungliga Vetenskapsakademin respektive Vetenskapsrådet.

Mejl som inkommer eller genereras i den delen av administrationen som sker hos ordförande ska förvaras i särskild mapp i mappträdet.

Varje år i samband med årsmöte uppdateras adresslistor och en översyn görs av gamla adress- och kontaktlistor så att dessa är uppdaterade och enbart innehåller relevant information.

Personuppgifter som uppkommer genom kontakt skapad på hemsidan behandlas med stor varsamhet och sparas endast om det är relevant.

Personuppgifter används bara för att fullgöra stiftelsens uppdrag och lämnas inte ut till tredje part utan medgivande.

Copyright © Stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik